Bayer Insecticid K-othrine SC 7,5 Flow 1 x 25 ml

20,04 RON

VARIANTE: 1 bucată


In stoc

Durata de livrare: 2-4 zile lucrătoare

Cod Produs: 434-1
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)

Insecticid lichid sub forma de suspensie concentrata in dispersie apoasa, destinat combaterii insectelor zburătoare și târâtoare in sectorul de igiena publica (dezinsecție).
 

1. FORMA DE CONDIȚIONARE

SC (suspensie concentrata de tip Flow®), de culoare alba.
Conținut in substanța activa: 7,5 gr./L (0,73 % w/w) Deltamethrin (CAS: 52918-63-5, CE: 258-256-6) 
Autorizat in Romania ca produs biocid (Grupa principala: 3, Tip produs: 18) cu nr. R0/2017/0198/MRA/5255, prin procedeul de recunoaștere mutuala a primei autorizații europene nr. 5255/2017. emisa in Suedia. 
Data expirării autorizației: 11.09.2026. 
 
2. FRAZE DE PERICOL
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
 

3. FRAZE DE PRECAUȚIE

P273 Evitați dispersarea in mediu.
P391 Colectați scurgerile de produs.
P501 Aruncați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, conform legislației locale.
 

4. PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

K-Othrine SC 7,5 Flow este un insecticid lichid sub formă de suspensie concentrată în dispersie apoasă, destinat exclusiv utilizatorilor profesionali și profesioniștilor instruiți în combaterea insectelor zburătoare și târâtoare în sectorul de igienă publică (dezinsecție).
 
5. TIPUL PREPARATULUI
SC (suspensie concentrata de tip Flow®) de culoare albă.
 

6. DOMENIUL SI ARIA DE UTILIZARE

K-Othrine SC 7,5 Flow® se utilizează în interiorul incintelor locuite - clădiri, inclusiv case, blocuri, hoteluri, restaurante, spitale, fabrici alimentare, depozite, pentru combaterea gândacilor de bucătărie (in infestări cronice și localizate) și a muștelor (în repaos), precum și pentru reducerea numărului de muște în grajduri și ferme de animale. 
 

7. ORGANISMELE-ȚINTĂ (DĂUNĂTOARE) VIZATE

Musca domestica (musca de casă), Aedes aegypti (țânțarul tigru), Cimex lectularius (ploșnița de pat), Blatella germanica (gândacul roșu de bucătărie), Periplaneta americana (gândacul american de bucătărie), Stomoxys calcitrans (musca de grajd, musca de cal).
 

8. INSTRUCȚIUNILE SI DOZELE DE APLICARE

Proporțional, 25 ml se vor dilua în 750 ml apa pentru o suprafață de 6.5 m. 
Activitate biocidă și timp de acțiune: mortalitate 100% între 1 săptămână și 3-6 luni, în funcție de tipul de dăunător vizat, cantitatea de
s.a. aplicată și tipul de suprafață (pentru mai multe detalii, consultați actul de autorizare al produsului).
Pentru combaterea insectelor târâtoare în zonele fără curățare umedă:
Stropiți crăpăturile și zonele greu accesibile unde se pot adăposti insectele. Acordați atenție specială ușilor, geamurilor,  crăpăturilor și zonelor greu accesibile, precum și altor puncte de intrare utilizate, de obicei, de insecte, precum și zonelor din spatele sau de sub echipamentele tehnice, echipamentele de bucătărie sau țevi.
În caz de infestare cu ploșnițe, stropiți ramele de pat și saltelele, precum și crăpăturile și zonele greu accesibile din suprafețele adiacente ale pereților și podelelor. Stropiți covoarele infestate și acordați atenție în special marginilor mochetelor.
Pentru combaterea insectelor târâtoare în zonele supuse curățării umede:
Stropiți doar ca tratament pentru crăpături și zone greu accesibile.
Nu stropiți direct persoane, animale sau așternut.
Nu stropiți așternuturile de pat sau alte materiale care intră în contact direct cu persoanele din pat. Nu utilizați pentru tratarea saltelelor din paturile pentru copii unde dorm sugarii.
 
9. CATEGORIA DE UTILIZATORI
Profesionist și profesionist instruit.
 

10. AMESTECAREA ȘI STROPIREA

Asigurați-vă că dispozitivul de stropit este curat și fără reziduuri de ulei. Dacă este necesar, spălați dispozitivul de stropit cu apa și detergent înainte de utilizare și tratați apele de spălare conform legislației naționale.
Umpleți rezervorul de stropire cu jumătate din volumul de apă necesar. Deschideți cu atenție monodoza. Măsurați cu precizie cantitatea necesară de produs și turnați cu atenție (fără să „gâlgâie”) în rezervorul de stropire. Umpleți complet cu apă rezervorul de stropire până la nivelul adecvat și amestecați până la omogenizarea completă a produsului cu apa. Agitați din nou rezervorul de stropire dacă pauza de aplicare este mai mare de 30 min.
Aplicați cu un dispozitiv de stropire manual sau mecanic adecvat, capabil să producă un jet cu picături mari, aproape sa devină curgere. Pentru tratarea suprafețelor expuse, utilizați o duză cu jet plat. Pentru a stropi crăpăturile și zonele greu accesibile, utilizați o duză cu jet punctual sau o extensie specială pentru crăpături și zone greu accesibile. Lățimea maximă a jetului este de 0.1 m. Păstrați o distanță adecvată între duză și suprafața stropită pentru a obține lățimea dorită a jetului. 
 

11. COMBATEREA GENERALĂ A INSECTELOR ÎN CLĂDIRI

Stropiți plintele, mochetele etc., precum și crăpăturile și zonele greu accesibile unde se pot adăposti insectele. Stropiți în benzi suprapuse la 0,5 m distanță pentru a asigura stropirea uniformă.
Stropirea poate fi aplicată pe orice suprafață care nu este afectată de apă.
Pentru combaterea insectelor în zonele supuse curățării umede: - stropiți doar crăpăturile și zonele greu accesibile cu o lățime maximă a jetului de 0,1 m.
Remanența depunerii va fi de până la 4 săptămâni, în funcție de curățenia și de natura suprafeței pe care este aplicată. În baza testelor de eficacitate efectuate, utilizând doza standard indicată, 166ml/100m (echivalent cu 12.5 mg s.a./m ), reducerea populației de dăunători (gândaci de bucătărie, musca de casă) este de peste 90% pentru perioade mai mari de 84-90 zile, tratamentele astfel efectuate oferind garanție unei eficacități superioare la mai mult de 3 luni după aplicare. Incintele tratate cu K-Othrine SC 7,5 Flow®  pot li reocupate de copii, animale de companie și alte animale după ce se usucă suprafețele stropite. După uscarea suprafețelor stropite se recomandă aerisirea încăperilor. Deoarece K-Othrine SC 7,5 Flow®  este un insecticid rezidual, nu este recomandat să spălați sau să aspirați suprafața până când infestarea nu este ținută sub control. Tratați din nou după caz, până la maximum 11 aplicații pe an.
Deoarece caracterul rezidual al produselor de stropire a suprafețelor este în general redus pe suprafețe poroase, se recomandă tratarea de preferință a suprafețelor neporoase, oricând este posibil.
Principiile strategiilor pentru gestionarea dezvoltării rezistenței (consultați actul de autorizare al produsului). 
 

12. MASURI DE REDUCERE A RISCURILOR

Produsul trebuie aplicat astfel încât animalele de companie, efectivele de animale, alimentele și furajele să nu vină în contact cu produsul. Nu aplicați direct pe suprafețele pe care sunt depozitate, preparate sau consumate alimente sau furaje.
Eliminați produsele alimentare înainte de începerea tratamentului. Înainte de tratament, acoperiți rezervoarele de stocare a apei, suprafețe de preparare a alimentelor, echipamentele pentru prepararea alimentelor și tacâmurile cu folie de plastic impermeabilă. După tratament, eliminați folia și curățați suprafețele.
Nu aplicați în zone susceptibile la curățarea umedă de rutină.
Nu lăsați la îndemâna copiilor.
 

13. DETALII PRIVIND EFECTELE DIRECTE SAU INDIRECTE CARE POT APĂREA LA UTILIZAREA PRODUSULUI, INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR ȘI MĂSURI DE URGENȚĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Pot să apară senzații cutanate, cum ar fi de arsură sau înțepături pe față și mucoase. Cu toate acestea, aceste senzații nu  cauzează leziuni și sunt de natură tranzitorie (max. 24 de ore).
În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se consulta imediat medicul, (daca este posibil, i se arată eticheta, actul de autorizare sau Fișa de Securitate a produsului la adresa: www.bayercropscience.ro/produseBES.php).
Spălați mâinile și pielea expusă înainte de mese și după muncă.
Spălați imediat orice contaminare din piele sau din ochi.
Evitați contaminarea excesivă a echipamentelor și spălați-le cu regularitate.
Nu manipulați țesături tratate până când nu sunt uscate și aerisiți bine înainte de utilizare.
Nu contaminați solul, apele sau cursurile de apă cu substanțe chimice sau recipientul folosit.
 
14. MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI AVERTIZARE LA APLICARE ȘI MANIPULARE

Aplicare

Când se aplică produsul, se poartă echipament adecvat, mască de protecție a feței, mânuși corespunzătoare (cauciuc, PVA sau nitril) ochelari de protecție și salopetă. Eliminați echipamentele care sunt contaminate în interior, care sunt perforate sau pentru care contaminarea exterioară nu poate fi îndepărtată. Spălați întotdeauna mâinile după utilizarea produsului. Evitați contactul cu pielea și mucoasele. Niciodată nu se păstrează insecticidul diluat. Se prepară o soluție proaspătă de câte ori este necesar. După aplicare, nu se accesează spațiul tratat timp de 24-48 ore, interval necesar pentru generarea efectului biocid al produsului insecticid. Spațiul tratat trebuie aerisit 1-2 ore, după prima accesare. Dacă este necesar, o eventuală reaplicare se poate face după 3-7 zile de la prima aplicare.

Manipulare

Manipulați numai în zone prevăzute cu o ventilație adecvată cu evacuare.
Informații privind protecția împotriva incendiului și exploziei: nu prezintă pericol de incendiu sau explozie. 
 

15. MĂSURI DE PRIM-AJUTOR

Contactul cu pielea: poate apărea o ușoară senzație de arsură sau înțepătură. Înlăturați îmbrăcămintea și încălțămintea, dacă sunt contaminate. Spălați imediat pielea cu multă apă și săpun. Solicitați sfatul medicului, dacă iritarea persistă mai mult de 24-48 ore.
Contactul cu ochii: clătiți imediat cu multă apă rece, pentru cel puțin 15 minute. Consultați medicul. 
În caz de ingestie: clătiți gura cu multă apă și nu induceți, sub nicio formă voma. A nu se consuma niciun aliment sau băutură. Asigurați aerisirea și consultați medicul. 
Antidot: nu există antidot. Se recomandă tratament simptomatic. Administrarea de cărbune medicinal, fără a fi o soluție specifică, a fost raportată a aduce rezultate pozitive și îmbunătățirea stării generale.
 
16. INDICAȚII PRIVIND CONDIȚIILE DE PĂSTRARE, DEPOZITARE ȘI DE ELIBERARE FINALĂ
Depozitați în locuri accesibile numai persoanelor autorizate. Păstrați departe de razele solare directe. Păstrați containerele etanș, într-un spațiu uscat, rece și bine ventilat. Depozitați departe de alimente, băuturi și hrana animalelor. Temperatura de depozitare a produsului trebuie să fie între 5° și 35°C. Acest recipient, după ce este golit și conținutul său este folosit, este un deșeu toxic, motiv pentru care ambalajele nu se reutilizează, ele se distrug conform legii în vigoare-Legea 211/2011 (program SCAPA - 0800.872.272 număr gratuit).
Măsuri de protecție a mediului înconjurător: periculos pentru fauna acvatică. Nu contaminați apa potabilă, canalele de irigații sau alte suprafețe de apă (râuri, lacuri, bălti, etc.). A nu se deversa resturi de produs pe terenuri cultivate.
În caz de ingestie accidentală, contactați Centrul de Urgență Toxicologică al Institutului Național de Sănătate Publică (telefon urgență: 021.318.36.06 | 021.318.36.20 int. 235 - orele 8:00 – 15:00) sau Biroul de Urgențe Bayer Germania (+49.21.3351.4233).
A se utiliza numai în scopul pentru care a fost autorizat, în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă. Pentru a se evita riscurile pentru om și mediul înconjurător, se vor respecta instrucțiunile de utilizare. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării sau utilizării neconforme.
 

17. TERMEN DE VALABILITATE

2 ani de la data fabricației.
 

 

 

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!